La promotora es nega a pagar les despeses de comunitat dels pisos de l’edifici que encara no s’han venut