La promotora del seu habitatge li reclama el pagament de les despeses derivades d’accedir al subministrament general de l’aigua