La comunitat vol donar de baixa el sistema de comunicació telefònica de l’exterior