La companyia de gas i electricitat no es fa responsable de la reparació de la caldera