La caixa d’estalvis va començar a cobrar comissions de manteniment del compte