Instal·lar xemeneies molestes requerix aprovació de la Junta