Incompliment de contracte per part de l’operadora de telefonia fixa