Hereta un habitatge hipotecat i no sap quins drets i obligacions l’assisteixen amb el banc