Ha d’ingressar un pare separat la quota de manutenció del fill en les vacances que passa amb ell?