Fa un ingrés en finestreta per pagar la hipoteca i el banc destina els diners a un altre concepte