Exigeix a la comunitat que li canvien el terra del local per a arreglar una avaria amb les canonades