En una comunitat de propietaris desitgen renovar els ascensors, però hi ha veïns que s’hi neguen