Els usuaris tenen dret a un pressupost de reparació per escrit