Els compradors d’un pis han d’assumir una derrama prèvia a la seua adquisició