El vol es va retardar i va perdre un dia de vacances