El televisor ha sofert la mateixa avaria dues vegades en un mes