El promotor no es fa responsable dels desperfectes en un habitatge protegit