El president de la comunitat de veïns té la majoria de les quotes de participació