El mateix banc que va desnonar un veí no paga ara les quotes de la comunitat