El dret a recuperar un habitatge llogat o a actualitzar la renda al llogater