El copropietari d’una casa conserva la seva titularitat encara que no hagi pagat l’impost de béns immobles