El compte habitatge no serveix per a pagar les despeses del crèdit hipotecari ni els seus interessos