El banc cobra una comissió per afegir el concepte a un ingrés en el compte de la comunitat