Drets sobre la instal·lació de barreres arquitectòniques en un edifici antic