Després d’haver pagat l’impost de plusvàlua per l’habitatge la constructora demana 70 euros més