Desisteix en termini dels serveis de televisió que va contractar, però li cobren tot el mes