Desisteix de contractar una assegurança per al cotxe però volen cobrar-li una penalització per renunciar a l’assistència en viatge