Deixa l’acadèmia d’idiomes a meitat de curs i li reclamen diverses mensualitats per incompliment de contracte