Contracta un paquet de telefonia i ADSL pel descompte i deixen d’aplicar-li’l en la segona factura