Com es pot augmentar la indemnització de l’assegurança de l’automòbil