Canvia de companyia elèctrica i l’anterior li exigeix que pagui una penalització