Cancel·la la hipoteca i vol cobrar anticipadament l’assegurança de vida associada