Consideren abusiva la durada del contracte de manteniment de l’ascensor i guanyen el judici