Assegurances de cancel·lació

Quan convé contractar-les?

1 Juliol de 2006
Img consejo 01 listado

Quan convé contractar-les?

Una modalitat a l’alça dins les promocions de viatges consisteix a oferir importants descomptes -de fins a un 20%- si les vacances es contracten amb diversos mesos d’antelació. En la temporada estival, més d’un 80% de les agències i aerolínies ofereixen descomptes, segons dades d’Exceltur, si es contracten les vacances almenys un mes abans de la data d’eixida. A causa d’aquest reclam promocional, també s’està incrementant notablement el nombre d’assegurances de cancel·lació de viatges que se subscriuen. Aquest producte resulta molt recomanable per a assegurar el cost de viatges contractats amb molta antelació però que s’han de suspendre per problemes impredictibles d’última hora.

/imgs/20060701/img.consejo.01.jpg

El preu d’aquestes pòlisses varia entre unes entitats i unes altres, encara que poden trobar-se assegurances de cancel·lació per 5 euros si el viatge es fa per Espanya i des de 10 euros si es viatja a l’estranger. Només al 2005 els espanyols van gastar més de 263 milions d’euros en les seues assegurances d’assistència en viatge, segons dades d’ICEA (Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions), que inclouen la cobertura de cancel·lació. (Aquesta dada és d’assegurances d’assistència en viatge, no només d’assegurances de cancel·lació).

Què són les assegurances de cancel·lació?

Les assegurances de cancel·lació són un tipus d’assegurança que cobreix les despeses d’anul·lació d’un viatge, sempre que estiga justificada i que aquest motiu es trobe previst en la pòlissa de l’assegurança. Generalment, aquest tipus d’assegurances són una cobertura específica de les d’assistència en viatge, encara que cada vegada més es poden contractar per si sols, com una categoria única d’assegurança. Com a assegurances d’entitat pròpia, aquestes pòlisses ens permeten sortir airosos d’una anul·lació que, per qualsevol imprevist, hem de sol·licitar a l’agència o companyia que ens ha venut el viatge.

Què cobreixen?

Aquest tipus d’assegurances indemnitza els titulars que han contractat un viatge combinat (que inclou transport i hotel) o uns bitllets d’avió, quan es veuen obligats a cancel·lar un viatge. En cadascun dels casos, l’assegurança cobrirà un import màxim, que estarà indicat en la pòlissa, si finalment el client no pot gaudir del viatge. Com a mínim, cobreixen les despeses que ja s’hagen efectuat com a avanç del pagament del viatge (les anomenades reserves o entrades).

On es contracten?

Hi ha companyies d’assegurances especialitzades en aquest tipus de productes, encara que per a subscriure-les no cal que el client haja de recórrer a elles. Les agències de viatges tenen firmats acords amb entitats asseguradores que els proporcionen les cobertures que poden necessitar els seus clients, com ara assegurances bàsiques d’assistència en viatge, assegurances específiques que cobreixen estades i possibles problemes en llocs d’esquí o d’esports de risc… i també les esmentades assegurances específiques de cancel·lació. En qualsevol cas, no és obligatori contractar aquestes assegurances: la decisió dependrà del client.

Quant costen?

Hi ha diferències de preus, segons quina siga la companyia que ofereix el producte. Algunes asseguradores tenen preus fixos per a les assegurances de cancel·lació, en funció de la destinació del viatge. Per exemple, costen 5 euros si es volen cobrir uns bitllets d’avió per a un viatge per Espanya, 9 si es cobreix un vol per Europa o 18 si es vola a Amèrica.

Altres companyies apliquen un preu en funció de l’import del viatge. Per exemple, en Mondial Assistance, una de les companyies especialitzades en assegurances de viatge que més acords firmats amb agències i aerolínies té a Espanya, cobren el 5% de l’import del viatge. Així, per a un viatge de 300 euros, l’assegurança de cancel·lació costaria 15 euros i per a un altre viatge de 2.000 euros, pujaria fins als 100 euros. Com amb qualsevol altre producte d’assegurances, comparar tarifes, cobertures i límits (sobretot aquests últims) mai serà sobrer.

Quines són les obligacions de l’asseguradora?

Per mitjà d’aquesta pòlissa la companyia asseguradora es compromet a tornar al client la quantitat avançada (si només s’ha abonat una reserva), tots els diners cobrats (si el viatge es pagarà per complet) o una part del cost total del viatge (quan l’assegurança tinga un màxim d’indemnització). Però alerta: perquè l’assegurança de cancel·lació cobrisca aquestes despeses, el client ha d’avisar amb almenys 48 hores d’antelació que no es podrà fer el viatge. A més, haurà de justificar el motiu de la cancel·lació. I un altre detall important: aquest motiu haurà de constar entre les causes acceptades en la pòlissa. És important recordar que aquestes assegurances no cobreixen anul·lacions efectuades amb menys de 48 hores d’antelació. Si es desitja efectuar la cancel·lació amb menys de 48 hores d’antelació, l’assegurança ja no cobrirà les indemnitzacions corresponents.

Què ocorre si no es contracta l’assegurança de cancel·lació?

Si el client no contracta aquesta assegurança i, per una causa de força major, no pot fer el viatge, perdria tot el senyal deixat en l’agència (que voreja el 25%-30% del total de l’import del viatge) i correrà també amb la despesa d’expedició dels bitllets i amb les despeses de gestió.

Motius més freqüents d’anul·lació

Perquè la companyia córrega amb les despeses de cancel·lació del viatge, el client ha de justificar que no pot viatjar per un motiu de força major. Les més habituals són les següents:

 • Malaltia o accident greu o mort de l’assegurat, el cònjuge, ascendents, descendents, germans, cunyats, gendres, nores i sogres.
 • Perjudicis greus en el domicili o local professional (autònoms).
 • Acomiadament laboral.
 • Incorporació a un nou lloc de treball firmant un contracte de duració superior a un any.
 • Convocatòria en un procediment judicial o com a membre d’una mesa electoral.
 • Citació per a una intervenció quirúrgica greu de l’assegurat, el cònjuge o un familiar en primer i segon grau.
 • Entrega en adopció d’un xiquet.
 • Transplantament d’un òrgan de l’assegurat o cap a ell, el cònjuge, ascendents, descendents, germans, cunyats, gendres, nores i sogres.
 • Convocatòria per a oposicions.
 • Anul·lació d’un acompanyant inscrit i assegurat al mateix temps i que l’obligue a viatjar sol.
 • Fallida de l’agent de viatges o cancel·lació del viatge per part de la línia aèria.
Recomanacions
 • Aquesta assegurança és interessant quan s’abona un viatge amb molta antelació.
 • Quan la situació personal o professional és complicada i no sabem si realment podrem gaudir del viatge també resulta recomanable.
 • No és necessària si es contracta el viatge a última hora i estem pràcticament segurs que no hi haurà problemes.
 • Algunes targetes de crèdit, quan s’abona un viatge amb elles, inclouen la cobertura de cancel·lació. Per tant, abans de contractar aquesta assegurança cal comprovar si la nostra targeta ofereix aquesta cobertura: en cas contrari abonaríem una quantitat que no calia pagar i es tindria en dos exemplars el producte, però només ens podríem beneficiar de les cobertures d’una de les dues assegurances.