Condemnat un banc a tornar les primes de l’assegurança d’una hipoteca