Compren per error un aprofitament per torn de béns immobles però aconsegueixen resoldre el contracte