Compravenda d’habitatge nou. Retard en el lliurament