Autònoms, empreses i professionals també poden reclamar la clàusula terra dels seus préstecs