Adopció internacional. Responsabilitat d’entitat col·laboradora