Nou Pla PIVE 8

Les ajudes es redueixen respecte d'edicions anteriors i ascendeixen a 1.500 euros per automòbil, encara que per a famílies i vehicles adaptats es mantenen en 3.000 euros
1 Juliol de 2015
Img economia domestica listado 221

Nou Pla PIVE 8

/imgs/20150701/coche_euros.jpg

El nou Programa d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE) ja està en marxa. Segons el Govern espanyol és el vuitè i l’últim. Aquest pla per a fomentar el canvi de cotxes antics per uns altres de més eficients té una dotació de 225 milions euros, però les ajudes per automòbil són menors que en altres edicions. El PIVE 8 estarà vigent fins a final de 2015 i té una reorganització de condicions. Les següents són les claus que expliquen en què consisteix aquest nou programa, qui en poden ser els beneficiaris, els terminis i on i com es poden sol.licitar aquestes subvencions:

La dotació

El Pla PIVE 8, que té una dotació de 225 milions d’euros, redueix l’ajuda directa per a comprar un vehicle eficient en 500 euros. És a dir, les subvencions s’encongeixen dels 2.000 euros per cotxe del pla anterior als 1.500 euros de l’actual. Aquests diners es repartiran de la manera següent: el Govern atorga 750 euros i la marca o el punt de venda del vehicle nou, l’altra meitat.

Dates

Aquesta ajuda estarà vigent del 16 de maig al 31 de desembre de 2015. Així i tot, convé tenir en compte que si els fons s’esgoten, el programa s’acaba. Evidentment, en aquest supòsit, no perduraria fins a final d’any.

Beneficiaris
/imgs/20150701/concesionario.jpg

Les persones que poden acollir-se al programa d’incentius per a adquirir un cotxe més eficient són les següents:

 • Particulars o persones físiques.
 • Famílies nombroses.
 • Persones de mobilitat reduïda.
 • Professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenedors.
 • Microempreses que tinguin menys de deu empleats i amb una xifra anual de negoci no superior a dos milions d’euros.
 • Pimes amb menys de 250 treballadors i amb un import de volum de negocis inferior a 50 milions d’euros.

Els beneficiaris han d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Ho han d’acreditar mitjançant una declaració responsable que subscriuran juntament amb la sol.licitud de la subvenció.

Requisits

Per a poder beneficiar-se del programa, cal complir una sèrie de condicions:

 • El cotxe que es lliuri al desballestament ha de tenir una antiguitat mínima de deu anys, en el cas dels turismes, i de set anys, si és un vehicle comercial lleuger.
 • L’automòbil ha de comptar amb la ITV en regla.
 • El conductor que demani l’ajuda ha de ser el titular del vehicle que donarà de baixa, almenys, els 12 mesos anteriors a la petició.
 • El cotxe nou ha de costar com a màxim 25.000 euros sense IVA. En el cas de les famílies nombroses o persones amb mobilitat reduïda, la xifra pot arribar fins a 30.000 euros.
 • Si són vehicles híbrids, híbrids endollables, elèctrics d’autonomia estesa o elèctrics purs, el límit en el seu preu de compra és de fins a 40.000 euros.
 • S’ha d’apostar per automòbils més ecològics: les emissions de CO2 permeses seran de 120 g/km per als turismes i de160 g/km per als vehicles comercials.

On i com se sol.licita l’ajuda

Per a sol.licitar les subvencions del Pla PIVE 8, és essencial desfer-se del cotxe antic. Després d’enviar al desballestament els turismes de més de deu anys i els comercials lleugers que superin els set anys, s’obté el certificat de destrucció i el justificant de baixa definitiva a Trànsit. Quan es tinguin aquests documents, n’hi ha prou d’anar a un concessionari i triar un vehicle nou més eficient, el cost sense IVA del qual no pot depassar els 25.000 euros.

Per a les famílies nombroses, més ajudes

En el cas de les famílies nombroses, les ajudes per a canviar de cotxe no es redueixen, sinó que es mantenen. La subvenció per a elles és de 3.000 euros, com a mínim, per a vehicles de més de cinc places. En aquest cas, l’aportació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ascendeix a 1.500 euros i, al punt de venda, s’ha de fer un descompte, com a mínim, d’altres 1.500 euros. Per a poder beneficiar-se d’aquesta ajuda per a automòbils familiars és imprescindible acreditar la condició de família nombrosa.

Vehicles adaptats

Com en el cas de les famílies, la subvenció per als vehicles adaptats també és mes gran, de 3.000 euros, com a mínim. El Ministeri aporta 1.500 euros i, al punt de venda, s’ha de fer un descompte, com a mínim, d’altres 1.500 euros.

És imprescindible acreditar la condició de persona amb mobilitat reduïda i que es necessita un vehicle adaptat.

Declarar en l’IRPF

Totes les persones que es beneficiïn del Pla PIVE 8 hauran de tributar en l’IRPF per això. El Ministeri d’Hisenda explica que s’ha de tributar pels 750 euros d’ajuda estatal, però no pels que aporta la marca, que es consideren un descompte comercial.

Segons els càlculs d’Hisenda, dels 225 milions de subvencions disponibles en el nou pla, el Govern reintegrarà 69,1 milions d’euros quan els beneficiaris del pla integrin l’ajuda en la Renda de 2015.