Sota la lupa: Central Lechera Asturiana Suprema

Llet adreçada als majors de 50 anys, amb al·lusions en la seva publicitat a la massa òssia, que sol experimentar canvis a partir d’aquesta edat. Es destaca que aporta el calci, la proteïna i la vitamina D que ajuden a mantenir la massa dels nostres ossos i músculs.
1 Octubre de 2020
Eroski CLAS

Sota la lupa: Central Lechera Asturiana Suprema

Què significa ultrafiltrada?

“Llet ultrafiltrada desnatada i vitamina D” és la denominació de venda del producte. La ultrafiltració consisteix a fer passar la llet per una membrana amb una mida de porus que deixa passar l’aigua i reté compostos de més diàmetre com les proteïnes. En el procés es poden perdre minerals per la mida del porus, però es recuperen per diversos tractaments.

Beneficis per a ossos i músculs

En l’envàs es pot llegir: “Ajuda a mantenir la teva massa òssia i muscular”, una declaració vàlida, perquè el producte posseeix tres nutrients clau:

Vitamina D. Qualsevol aliment que aporti almenys el 15% de la ingesta de referència per a aquesta vitamina, és a dir, 0,75 µg (micrograms) per cada 100 ml, pot indicar que aporta beneficis per a la salut òssia i muscular. Aquesta llet aporta 2 µg/100 ml. La llet, de forma natural, conté quantitats molt petites de vitamina D (al voltant de 0,03 µg/100 ml) i s’elimina en el desnatament de la llet, per això se n’hi afegeix com a ingredient per a aconseguir la quantitat desitjada.

Proteïnes. Qualsevol aliment en el qual el 12% de les quilocalories procedeixin de les proteïnes pot indicar l’al·legació “Ajuda a mantenir la massa muscular i òssia”. A la UE està autoritzada l’al·legació “Les proteïnes contribueixen al manteniment normal dels ossos”, i aquesta base legal és la que s’utilitza per a fer reclams en l’etiquetatge. En aquesta llet les proteïnes aporten 20 kcal per cada 100 ml, de manera que compleix el requisit.

Calci. Qualsevol aliment que aporti almenys el 15% de la ingesta de referència per al calci, és a dir, 120 mg/100 ml, pot indicar que contribueix al manteniment dels ossos i a la funció muscular normal. Aquesta llet aporta 160 mg/100 ml. Aquestes al·legacions sobre la salut òssia i muscular no són exclusives d’aquesta llet ni atribuïbles a la seva combinació de nutrients, sinó que les pot fer qualsevol aliment que contingui aquests nutrients a bastament.

Però, aquestes quantitats es poden trobar en un altre producte similar? Sí. La llet desnatada conté uns 3,2 g de proteïnes per cada 100 ml, quantitat que suposa el 38% de l’energia i, per tant, també podria incloure les declaracions sustentades per la presència de proteïnes. També aporta 120 mg de calci per cada 100 ml, per la qual cosa igualment podria incloure les declaracions sustentades per la presència de calci. El nutrient diferencial és la vitamina D. Està absent en la majoria de les llets desnatades i en poca quantitat en la sencera. La desnatada amb calci de la mateixa marca també incorpora vitamina D afegida, però en menys quantitat (1 µg/100 ml).

Sense greix i sense lactosa

Sense greix. La legislació estableix que un aliment pot denominar-se així sempre que no contingui més de 0,5 g de greix per cada 100 ml. Aquesta llet conté 0,1 g. Segons la normativa, les llets desnatades poden contenir un màxim de 0,5% de greix, per la qual cosa totes les desnatades poden indicar “sense greix” en l’etiquetatge i no és un element que diferenciï aquesta llet de qualsevol altra desnatada.

Sense lactosa. La llet “sense lactosa” s’obté afegint-hi l’enzim lactasa, que trenca la lactosa en dues molècules, glucosa i galactosa. Així, les persones amb intolerància (que presenten nivells disminuïts d’aquest enzim, per la qual cosa no poden digerir aquest sucre correctament) en poden beure sense presentar símptomes intestinals. La quantitat de sucres finals és la mateixa que en la llet convencional i no suposa un avantatge ni és més digestiva per a persones que no tinguin aquesta intolerància. L’esment “sense lactosa” no està regulat legalment. No obstant això, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una nota orientativa, fins que s’adopti una norma per a la UE, en la qual considera “sense lactosa” els productes que continguin menys del 0,01% de lactosa.

Sense E artificial

No és un element diferencial d’aquesta llet, perquè la immensa majoria de les llets del supermercat, tant pasteuritzades com UHT, no porten cap additiu.

3 lactis al dia

Aquest segell és part d’una campanya de l’Organització Interprofessional Làctia (INLAC) amb l’objectiu de promoure la ingesta de lactis. Els lactis són una bona font de nutrients d’alta qualitat com a proteïnes i calci, però no són imprescindibles en la dieta. No hi ha aliments indispensables, sinó nutrients imprescindibles que es poden obtenir de diferents fonts dietètiques.

Conclusió

Producte enfocat a majors de 50 anys, amb un alt contingut en proteïnes, calci, i vitamina D. Es pràcticament idèntic a la llet desnatada amb calci, a excepció de la vitamina D, que sí que en té en més quantitat. Destinar-la a consumidors d’una certa edat no té més sentit que aconseguir un nínxol de mercat, sense justificació des del punt de vista nutricional perquè, a Espanya:

  • No hi ha dèficit de proteïnes i, de fet, la seva ingesta es troba per sobre del recomanat en tots els grups d’edat (també els majors de 50 anys).
  • La ingesta de calci és lleugerament inferior a la quantitat diària recomanada. Es pot cobrir fàcilment amb aliments convencionals.
  • El dèficit en la ingesta de vitamina D és comú a tots els grups d’edat.

Nutri-Score. La valoració és A. La seva nota millora respecte d’altres llets desnatades per l’aportació de proteïnes.