Segueixen una regulació molt estricta

Són segurs els edulcorants?

1 Octubre de 2019
GettyImages 596045402

Són segurs els edulcorants?

Sí, tots els additius que es fan servir a la UE (inclosos els edulcorants) són segurs en les dosis que utilitza la indústria. Per a protegir la salut dels consumidors, l’ús es limita als que estan autoritzats, i se’n regula tant la quantitat com els aliments als quals es pot afegir cadascun. La seguretat es reavalua periòdicament per l’Autoritat Europea per a la Seguretat dels Aliments (EFSA), a partir de totes les recerques publicades. Tot i que s’ha plantejat que poden ocasionar problemes pel fet que alteren la microbiota intestinal, les recerques en aquesta línia presenten limitacions, ja que els estudis s’han fet només en rosegadors, els resultats varien segons l’edulcorant (només la sacarina i la sucralosa podrien modificar-la) i es desconeix si aquests canvis impliquen efectes adversos.

Sempre que se substitueixin els sucres, sí que poden tenir una relació lleugera en el pes. Nutrimedia, un projecte de la Universitat Pompeu Fabra, ha avaluat l’evidència al voltant de l’ús dels edulcorants i el seu efecte sobre l’obesitat i estableix, amb un grau de certesa alt, que “el consum d’edulcorants pot ajudar a mantenir o reduir lleugerament el pes sempre que s’utilitzin en substitució dels sucres i se segueixi una dieta supervisada per un professional sanitari”.