Planxes elèctriques de vapor

Les més cares no planxen millor

S'han analitzat 8 planxes elèctriques de vapor de potència mitjana, entre 1.400 i 1.750 watts. Els preus de set de les vuit mostres són similars i es mouen entre les 6.690 pessetes de Moulinex Ocealys 250 i les 7.990 pessetes d'Efesa Milenium. L'excepció a aquesta homogeneïtat de preus la representa Jata Avant Garde, que costa només 3.995 pessetes.
1 Gener de 2001

Les més cares no planxen millor

/imgs/20010101/analisisb01.jpg
Les dues conclusions principals de l’estudi són que totes compleixen la normativa de seguretat elèctrica i que, llevat una (Rowenta Delphino), que es va quedar amb un “regular”, van superar amb “bé” la prova pràctica de planxada.

El que marca la diferència entre les planxes elèctriques de vapor és la qualitat d’aplicació del vapor -si és regulable o no i en quina mesura és efectiva la regulació- i la quantitat de vapor que emet. En la funció de l’aplicació del vapor, de ruixat i de sistema antidegoteig destaquen Moulinex, Philips i Tefal. La pitjor en aquest apartat és la planxa de Rowenta, a la qual segueixen en mediocritat els models de Jata i Fagor.

D’altra banda, els resultats en l’assaig de qualitat de planxada van ser semblants i només van destacar Moulinex -la millor va obtenir un “molt bé”- i Rowenta Delphino la pitjor, amb un “regular”. En resum, llevat el model de Rowenta (que va suspendre en diverses proves), aquestes planxes són de qualitat acceptable o bona. Tenint en compte les característiques d’aquestes vuit planxes (potència, longitud i mobilitat del cable, pes, angle de la punta…), el preu i les diverses proves realitzades (seguretat elèctrica, força necessària per arrossegar la planxa, aplicació del vapor, sistema antidegoteig, uniformitat de la temperatura a la sola de la planxa i avaluació pràctica de la planxada), la millor relació qualitat-preu correspon a Moulinex Ocealys 250 perquè, a més de ser la segona més barata, és la que millor va planxar i destaca en l’aplicació de vapor, en el ruixat i en l’accessibilitat de la seva punta a les zones difícils.

Una altra opció que cal tenir en compte és Jata Avant Garden: amb un preu molt inferior al de les altres (costa només 3.995 pessetes), planxa bé i només falla en el ruixat, ja que amara en excés la peça, i en l’escassa longitud del cable.

El vapor, un aliat essencial

Gràcies al vapor, en usar aquestes planxes no és necessari recórrer a un polvoritzador o a un drap humit per planxar la roba. Com se sap, com més fina és la peça, menys vapor es requereix per planxar-la, d’aquí la conveniència que les planxes comptin amb un regulador de sortida de vapor que permeti d’adequar la intensitat el vapor al tipus de peça que es vol planxar. Totes les que s’han estudiat disposen d’aplicació de vapor regulable, amb una posició per a l’aplicació extra. Es va contrastar al laboratori l’eficàcia del sistema de regulació de vapor en aquestes vuit planxes, la uniformitat del fluix de vapor en la posició de màxim i l’eficàcia del sistema de vapor extra. També es va comprovar si la planxa degotava en aquesta posició i, igualment, es va mesurar el consum de vapor en la posició màxima. En opinió dels tècnics, la millor aplicació de vapor correspon a Moulinex. Les altres, llevat de Fagor (que va generar la mateixa quantitat de vapor amb independència de la regulació escollida i va merèixer per això només un “regular”), van aprovar en aquest apartat.

Per substituir el drap humit, les planxes compten amb un polvoritzador d’aigua. En aquesta funció de ruixat van destacar, amb un “molt bé”, les planxes de Moulinex, Philips i Tefal que són, també globalment, les tres millors de les estudiades. Solac i Fagor van merèixer un “bé” i Ufesa es va haver de conformar amb un “regular”. Les pitjors en el ruixat van ser Jata i Rowenta, que van deixar la roba xopa.

Tant el vapor com l’aigua ruixada necessiten una certa estanquitat perquè les peces no es mullin en excés. Per a això, algunes planxes (en aquesta anàlisi, Fagor, Moulinex, Philips i Ufesa) compten amb un sistema antidegoteig. Les proves antidegoteig realitzades al laboratori van revelar que aquesta funció era insuficient a Rowenta i “regular” a Fagor (encara que tingui sistema antidegoteig) i Solac, mentre que en la resta va ser bona, malgrat que Jata i Tefal no disposen de sistema antidegoteig. En resum, en l’aplicació del vapor, el ruixat i el sistema antidegoteig destaquen Moulinex, Philips i Tefal. La pitjor en aquest apartat és la planxa de Rowenta, a la qual segueixen en mediocritat els models de Jata i Fagor.

Planxada fàcil

Una planxa pesada acaba abans amb les arrugues difícils, encara que a l’usuari li costi més moure-la. El pes dels models analitzats va variar entre els 1,16 quilos de Rowenta Delphino i els 1,51 quilos de Solac Turbomax 400. En principi, poden semblar més còmodes d’usar les planxes lleugeres perquè aparentment faciliten el maneig ja que requereixen menys esforç per moure-les quan s’hi treballa. Aquesta hipòtesi no es va confirmar del tot a l’anàlisi. La força d’arrossegament va ser similar, entre 4 i 5,5 Newtons, en totes les planxes a excepció de Tefal, la que menys força requereix per lliscar, amb només 3,4 Newtons, malgrat que és una de les més pesades, 1,34 quilos. La comoditat d’ús en aquest aspecte de la força que es requereix per fer lliscar la planxa es va considerar satisfactòria en totes les mostres comparades.

D’altra banda, segons afirmen els tècnics, per planxar satisfactòriament sense necessitat de cable allargador és convenient que el cordó de la planxa tingui almenys dos metres de llarg. A Jata Avantgarde i Rowenta Delphino, totes dues amb 1,8 metres de cable, no assoleix la longitud desitjable. El cordó més llarg va ser el del model de Fagor, amb 2,5 metres de cable. Així mateix, és convenient que el cable de la planxa es pugui moure en totes direccions; tanmateix, només Fagor i Jata tenen un cable pivotant que pot girar 360 graus. El de la resta és oscil·lant i el seu gir és de 180 graus. Finalment, per planxar bé les botonades, el disseny de la punta de la planxa esdevé decisiu. La de Moulinex és la més afilada, per la qual cosa és més senzill arribar amb aquesta planxa a les zones de difícil accés de les peces que cal planxar. A l’altre extrem, Fagor, Solac i Rowenta són les de punta menys afilada.

Planxar sense cremar

Per no cremar la roba a la mínima distracció en què incorri l’usuari, la sola de la planxa no ha de superar certes temperatures per a cada una de les posicions del termòstat: 110 graus al mínim (per a fibres sintètiques), 150 graus en la posició intermèdia (per a seda i llana) i 200 graus en la màxima (per a peces de cotó). Només Rowenta va superar el valor recomanat en la posició mínima, en assolir 116 graus centígrads. Rowenta i Tefal es van apropar als màxims en la resta de posicions; potser aquesta sigui la causa del fet que s’apreciessin restes de fibres a la sola d’aquestes mostres després de la prova de planxada. Les altres mostres van oferir valors de temperatura allunyades del màxim i, per tant, satisfactòries. De tota manera, la temperatura assolida era suficient per a una planxada correcta en totes les mostres.

Un altre aspecte d’interès en les prestacions de les planxes de vapor és la uniformitat de la temperatura en tota la sola de l’electrodomèstic. La millor la va presentar Philips, única amb “molt bé”, i la pitjor Rowenta, l’única que va obtenir un “malament”. La uniformitat de temperatura dels models de Fagor i Moulinex es van quedar en “regular”. Ufesa, una mica millor, va assolir un “acceptable”, i les altres tres (Tefal, Solac i Jata) van aconseguir un “bé”.

Finalment, totes les planxes s’escalfen en un període de temps similar i, en tots els casos, és satisfactori. La que menys triga a situar-se en situació d’operativitat és Jata Avant Garde (un minut i un segon) i la que més el model de Fagor, amb un minut i mig.

Totes resulten segures

Les normes de seguretat elèctrica per a aquests electrodomèstics vénen regulades per les normes europees EN 55014, EN 61000-2-3 i EN 60335-1. Es comprova, per mitjà d’aquestes normes, la protecció contra xocs elèctrics (la probabilitat d’un contacte directe de l’usuari amb parts susceptibles de produir descàrregues elèctriques), el corrent de fuga (que mesura l’aïllament a través de la màxima intensitat de corrent que podria travessar l’aparell, la rigidesa dielèctrica (una altra mesura de l’aïllament) i la resistència a la calor i al foc. També es van realitzar assaigs de compatibilitat electromagnètica per comprovar que les planxes no influeixen o interfereixen a través de la xarxa en altres aparells que hi estan connectats. Totes les mostres van complir amb plena satisfacció amb la normativa, pel que cal considerar els resultats com a positius. És ressenyable el fet que la planxa de Fagor incorpora un dispositiu extra que augmenta en molt la seva seguretat, ja que es desconnecta automàticament si se sobrepassa el mig minut amb la planxa immòbil. Quant a la potència, la d’aquests vuit models oscil·la entre els 1.400 watts de Rowenta i els 1.750 watts de la segona posició de Philips. Quatre tenen 1.600 watts, mentre que Solac es queda en 1.500 watts.

Els complements, també importants

Totes les planxes estudiades inclouen enrotllacables, un dipòsit d’aigua fix, el mecanisme de vapor (regulable, extra i sense vapor), un pilot indicador d’escalfament, el ruixador – polvoritzador i un reposaplanxa. A més, la majoria (només no el tenen Philips i Solac) compten amb un filtre anticalç. Llevat Jata i Ufesa, disposen també d’un sistema d’autoneteja.

El dispositiu antidegoteig és ja menys majoritari; només hi compten els models de Fagor, Moulinex, Philips i Ufesa. Finalment, només Fagor ofereix la funció de desconnectat automàtic, que en cas d’oblidar la planxa encesa evita la possibilitat de cremades als teixits o fins i tot d’accidents més greus. D’altra banda, les vuit planxes ofereixen garantia per a components i mà d’obra. La majoria la tenen de 12 mesos, mentre que Solac i Ufesa amplien el termini, només per als components, a 24 mesos. Els documents d’aquestes garanties són correctes, amb l’excepció del de Tefal que no deixa espai per al titular de la garantia. Les instruccions d’ús s’han valorat com a correctes en totes les mostres.

Com és preceptiu, en aquests vuit electrodomèstics figuren el nom i l’adreça del fabricant o importador a la Unió Europea. Finalment, totes informen dels serveis tècnics disponibles o informen d’un número de telèfon d’atenció al consumidor al qual adreçar-se en cas de problemes o avaries.

Prova d’avaluació de la planxada

Al laboratori, amb un teixit de cotó precondicionat segons el que defineix la norma UNE-EN 60311 i aplicant la mateixa força d’arrossegament amb la mateixa càrrega d’aigua a les planxes, es va realitzar la prova pràctica de planxada. Els resultats van ser avaluats pels tècnics i les conclusions són que el millor comportament, la planxada més fàcil i satisfactòria, va correspondre a Moulinex Ocealys 250. Rowenta, que va aconseguir un “regular”, va ser l’única amb resultat no satisfactori; la resta va obtenir un “bé” en aquesta prova. Recordem que el model estudiat de Rowenta patia errors tant en el sistema de ruixat com en l’antidegoteig i en la uniformitat de la temperatura a la sola de la planxa.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 8 planxes elèctriques de vapor d’entre 1.400 i 1.750 watts de potència. Els preus de set d’aquestes planxes oscil·len entre les 6.690 pessetes de Moulinex Ocealys 250 i les 7.990 pessetes d’Ufesa Milenium. La més barata, Jata Avant Garde, costa només 3.995 pessetes.
 • Totes vuit compleixen en tot amb la normativa de seguretat elèctrica. Fagor Amiga 1600 és l’única que es desconnecta automàticament als 30 segons si ha restat immòbil durant aquest temps.
 • Llevat de Rowenta Delphino, que es va quedar en “regular”, totes van superar bé la prova pràctica de planxada.
 • A l’aplicació del vapor, ruixat i sistema antidegoteig destaquen Moulinex, Philips i Tefal. La pitjor és Rowenta.
 • Tenint en compte les seves característiques (potència, longitud i mobilitat del cable, pes, angle de la punta), el preu i les proves realitzades (seguretat elèctrica, angle de la punta de la planxa, força necessària per arrossegar la planxa, aplicació del vapor, sistema antidegoteig, uniformitat de la temperatura a la sola de la planxa i avaluació pràctica de la planxada), la millor relació qualitat-preu és Moulinex Ocealys 250, la segona més barata i la que millor va planxar en l’assaig. També destaca en l’aplicació de vapor, en el ruixat i en l’accessibilitat de la seva punta a les zones difícils.
 • Jata Avant Garde és una altra elecció interessant, pel seu preu molt atractiu (entorn de les 4.000 pessetes) i el bon comportament si exceptuem el ruixat, ja que amara en excés la peça que es planxa.

Moulinex Ocealys 250 Philips Elance 24 Tefal Ultragliss Diffusion 50 Fagor Amiga 1600
Preu, pessetes 6.690 7.990 6.990 7.580
Potència (Watios) 1.600 1450/1750 1.600 1.600
Pes (kg) 1.32 1.24 1.34 1.40
Longitud cable (m) 2 2.4 1.9 2.5
Mobilitat cable 180º 180º 180º 360º
Seguretat electrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Angulo punta Molt bé Regular
Força Arrossegui (N) 4.6 4.9 3.4 4.8
Aplicació Vapor Molt bé Regular
Rociado Molt bé Molt bé Molt bé
Antigoteo Regular
Uniformidad de Temperatura en la solgui de la planxa Regular Molt bé Regular
Prova practica de Planchado Molt bé

Solac Turbomax 400 Rowenta Delphino Jata Avant garde Ufesa Milenium
Preu, pessetes 6.990 6.900 3.995 7.990
Potència (Watios) 1.500 1.400 1.600 1.600
Pes (kg) 1.51 1.16 1.24 1.38
Longitud cable (m) 2.3 1.8 1.8 2
Mobilitat cable 180º 180º 360º 180º
Seguretat electrica Correcte Correcte Correcte Correcte
Angulo punta Regular Regular
Força Arrossegui (N) 5.5 4.5 4.8 4.2
Aplicació Vapor
Rociado Mal Mal Regular
Antigoteo Regular Mal
Uniformidad de Temperatura en la solgui de la planxa Mal Regular
Prova practica de Planchado Regular

Una per una

Vuit planxes de vapor de gamma mitjana, una a una

Moulinex Ocealys 250

 • 6.690 ptes., la segona més barata. La millor relació qualitat-preu. Destaca en moltes característiques i prestacions: la seva punta, la menys angulada, arriba a més llocs de la peça; la millor aplicació de vapor i una de les millors funcions de ruixat. A més, va ser la que millor va planxar a la prova pràctica. Millorable: únicament, la uniformitat de la temperatura a la sola.

Jata Avantgarde

 • 3.995 ptes. És, amb gran diferència, la més barata i, sens dubte, la millor elecció per a qui vulgui gastar pocs diners. Excepte en el ruixat (mulla en excés la roba), obté bons resultats. Cable curt (1,8 metres) però amb una mobilitat absoluta, de 360 graus.

Tefal Ultragliss Diffusion 50

 • 6.990 ptes. Una de les tres millors d’entre les comparades. Resultats satisfactoris en totes les proves. És la que menys força necessita per fer-la lliscar sobre les peces que cal planxar. L’únic “però” és que es van detectar restes de fibres després de la planxada

Philips Elance 24

 • 7.990 ptes., una de les dues més cares. És una de les tres millors d’entre les vuit comparades. No falla en cap apartat dels estudiats (en tots va aconseguir un “bé” o un “molt bé”). La millor en uniformitat de la temperatura a les diverses zones de la sola de la planxa.

Solac Turbomax 400

 • 6.990 ptes. La més pesada (1,5 quilos) i la que més força d’arrossegament necessita per lliscar sobre la peça. En general, bons resultats. Què es pot millorar: l’angle de la punta de la planxa i el sistema antidegoteig.

Ufesa Milenium 50

 • 7.990 ptes., una de les dues més cares. No destaca en res, encara que obtingui bons resultats en gairebé totes les proves. Millorable: el sistema de ruixat i la uniformitat de temperatura a la sola.

Fagor Amiga 1600

 • 7.580 ptes., una de les més cares. Regular en la majoria de les proves. La millor en seguretat, pel seu dispositiu de desconnexió automàtica una vegada superat el mig minut d’immobilitat. El cable més llarg (2,5 metres) i amb mobilitat de 360 graus. Què es pot millorar: l’angle de la punta de la planxa, la regulació del vapor, el sistema antidegoteig i la uniformitat de la temperatura a la sola.

Rowenta Delphino

 • 6.900 ptes. La de menys qualitat d’entre les comparades. És la més lleugera, amb menys d’1,2 quilos. Malament el sistema de ruixat i antidegoteig i la uniformitat de la temperatura a la sola. L’única que no va superar amb bé la prova pràctica de planxada. Va sobrepassar la temperatura recomanada en la posició mínima.