Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa >

Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.

Viatges combinats : Les condicions que figuren al contracte de viatge, la clau per exigir

Per evitar problemes, el més eficaç és planificar les vacances i conèixer els nostres drets en cas que l'agència incompleixi les condicions fixades al contracte

Responsabilitat d'agències minoristes i majoristes

Art. 11. Responsabilitat dels organitzadors i detallistes .

1- Els organitzadors i els detallistes de viatges combinats respondran davant el consumidor, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, independentment que les hagin d’executar ells mateixos o altres prestadors de serveis, i sens perjudici del dret dels organitzadors i detallistes a actuar contra els prestadors de serveis esmentats. La responsabilitat serà solidària quan concorrin conjuntament en el contracte diferents organitzadors o detallistes, sigui quina sigui la seva classe i les relacions que hi hagi entre ells.”

JURISPRUDÈNCIA

 1. Sentència de l’Audiència Provincial d’Oviedo 21/6/1999
  L’art. 11 L 21/1995, de 6 de juliol, fa respondre l’organitzador i el detallista conjuntament, davant el consumidor, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, independentment que les hagin d’executar ells mateixos o altres prestadors de serveis i més clarament, l’ap. 2 del precepte esmentat estableix que responen dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no-execució o execució deficient del vincle, quin esdevé en el cas enjudiciat tenint en compte l’incompliment existent, que en absolut té caràcter imprevisible o consisteix en algun dels supòsits d’exoneració previstos en la llei esmentada.
 2. Sentència de l’Audiència Provincial d’Oviedo 11/12/1999
  Provat que l’excursió en la qual es produeix l’accident litigiós estava compresa en l’oferta organitzada per l’agència majorista, encara que tingués caràcter opcional per al viatger, i que els serveis van ser contractats per aquesta, és de clara aplicació la responsabilitat solidària prevista a l’art. 11 L. 21/1995, de 6 de juliol, de la qual resulta una obligació solidària ex lege de l’organitzadora i els prestadors de servei sotscontractats per ella, sens perjudici del dret de repetició que li pugui correspondre davant aquests.
 3. Sentència de l’Audiència Provincial de Biscaia 20/1/1999
  Constant acreditat que l’agència minorista no va intervenir per a res en la redacció del fullet-oferta ni en l’organització i execució del viatge turístic, ja que ho va fer la majorista, i l’agència minorista es va limitar a actuar de mitjancera amb la majorista, no cal entendre que hi hagi una responsabilitat solidària entre totes dues, ja que segons l’art. 11 L 21/1995, de 6 de juliol, majorista i minorista «respondran davant el consumidor, en funció de les obligacions que els corresponen pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat», sense oblidar, finalment, que segons l’art. 27.2 L 26/1984, de 19 juliol (consumidors i usuaris), «la responsabilitat serà solidària quan concorrin conjuntament en el contracte diferents organitzadors o detallistes», havent quedat demostrat en el cas que el detallista no va intervenir per a res en la projecció i execució del viatge, ja que va actuar com un mer intermediari, funció per la qual lògicament percebria la comissió corresponent però res més, havent desenvolupat l’agència majorista les seves funcions totalment i absolutament diferenciades de les dutes a terme per l’agència de viatges minorista.
 4. Sentència de l’Audiència Provincial de Saragossa 16/2/1999

  L’art. 11 L 21/1995, de 6 juliol (viatges combinats), estableix la responsabilitat solidària dels detallistes de viatges combinats amb els organitzadors, davant els consumidors, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat, en el correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, independentment que les hagin d’executar ells mateixos o altres prestadors de serveis. És a dir, l’agència de viatges demandada no pot eludir la responsabilitat que li correspon per la prestació d’uns serveis inferiors als oferts afirmant que si hi ha hagut deficiències en el producte turístic prestat es deuen a les manques de tot ordre que pateix Cuba ¿lloc de destinació¿, fet notori i de coneixement públic i general a tot el món, produïdes per les circumstàncies pròpies del país, perquè aquest coneixement no arriba a que aquestes deficiències també afectin els turistes, i no consta en el que s¿oferia.
 5. Sentència de l’Audiència Provincial d’Alacant 4/5/1999
  Qui contracta un viatge en una agència té dret a que en responguin del fracàs organitzatiu tots aquells que es beneficien del preu pagat, que són tant el detallista que rep l’encàrrec, com el majorista que ofereix el programa com aquell que finalment proporciona l’allotjament. El client es pot dirigir contra tots o contra qualsevol d’ells, sens perjudici del dret de repetició. Aquest és el règim de responsabilitat que es deriva de la normativa general del CC ¿art. 1101 i seg.¿, com també l’acollit a la Directiva 90/314 CEE del Consell, de 13 de juny de 1990, desenvolupada per l’art. 11 L 21/1995, de 6 de juliol, i el que es dedueix de la L 26/1984, de 19 juliol (consumidors i usuaris), en l’art. 27 del qual es recull la responsabilitat directa del venedor ¿agència minorista¿ d’un producte o servei davant el consumidor.

Paginació dins d’aquest contingut

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions