Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa >

Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.

Viatges combinats : Les condicions que figuren al contracte de viatge, la clau per exigir

Per evitar problemes, el més eficaç és planificar les vacances i conèixer els nostres drets en cas que l'agència incompleixi les condicions fixades al contracte

El fullet informatiu

Fotografies de llocs paradisíacs, hotels de somni i descripcions d’excursions inoblidables adornen els impresos que pretenen convèncer els usuaris perquè contractin els serveis d’una agència de viatges. Però els fullets de viatges combinats han de contenir informació sobre:

 • Destinacions i mitjans de transport, incloent-hi característiques i classe.
 • Durada, itinerari i calendari de viatge.
 • Relació d’establiments d’allotjament, amb indicació del tipus, la situació, la categoria, les principals característiques i, si escau, l’homologació i la classificació turística.
 • Informació sobre passaports, visats i formalitats sanitàries, en cas de sortides a l’estranger.
 • Preu, detallant: import del viatge combinat, tarifa estimada de les excursions facultatives, quantia o percentatge de la paga i senyal i calendari de pagament de la resta i, si escau, modalitats de finançament.
 • Si s’estableix, nombre mínim d’inscripcions per realitzar el viatge i la data límit perquè ens informin de l’anul·lació del viatge.
 • Clàusules sobre responsabilitats, cancel·lacions i altres condicions del viatge.
 • Nom i domicili de l’organitzador del viatge combinat.

El contingut del fullet és vinculant per al majorista, organitzador o detallista, excepte quan:

 • Els canvis es comuniquin clarament per escrit abans de la signatura del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi contemplat expressament al fullet.
 • En cas que es produeixin canvis després de la signatura del contracte, el client els accepta per escrit.
 • Convé portar el fullet a la maleta quan anem de viatge. Serà útil per comparar les prestacions ofertes i les reals, i per argumentar les queixes en cas d’incompliment.

Paga i senyal

En la contractació, l’agència pot exigir paga i senyal. Si ho fa, ha de lliurar un rebut o justificant on constin les quantitats rebudes i els seus conceptes.

Modificació de tarifes

L’agència només pot modificar els preus contractats dels viatges combinats quan concorrin aquestes dues condicions:

 • Que al contracte s’estableixi expressament la possibilitat de revisió de tarifes, tant a l’alça com a la baixa, i es concretin per a això les formes de càlcul que cal utilitzar.
 • Que la revisió estigui causada per variacions de preus de: transports, inclosos el cost dels carburants, taxes i impostos aplicables i tipus de canvis aplicats.
 • En cap cas es pot incrementar el preu del viatge en els 20 dies anteriors a la sortida.

Renunciar a un viatge

Si qui ha contractat un viatge hi vol renunciar, tindrà dret a que li tornin només part de les quantitats abonades, perquè l’agència pot descomptar (llevat que l’anul·lació sigui a causa de força major, cas en què haurà d’acreditar-ho per escrit) les despeses de gestió, d’anul·lació i les quantitats següents en concepte de penalització:

 • Un 5% del preu si s’anul·la de 10 a 15 dies abans de la sortida.
 • Un 15% si s’anul·la de 3 a 10 dies abans de la partida.
 • Un 25% quan és dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

Si el client no es presenta a la sortida, no tindrà dret a devolució i abonarà l’import total del viatge, llevat acord amb l’agència o cas de força major.

Cedir la reserva

Per evitar els costos que pot suposar la renúncia a un viatge combinat, el consumidor podrà cedir la seva reserva complint dues condicions: que la cessió es realitzi de forma gratuïta a una altra persona que compleixi les condicions requerides per al viatge combinat esmentat i que es comuniqui a l’agència amb una antelació mínima de 15 dies a l’inici del viatge, llevat que s’hagi pactat un termini menor al contracte.
En tot cas, qui cedeix la reserva i qui la rep responen solidàriament de la part que pugui quedar per pagar del viatge combinat i de les despeses addicionals justificades que cobri l’agència per la cessió del viatge.

Cancel·lació del viatge per part de l’agència

Si l’agència cancel·la el viatge combinat, el consumidor podrà optar per una d’aquestes dues alternatives: el reembossament de totes les quantitats abonades o la realització d’un altre viatge de qualitat equivalent o superior, si així li ho ofereix l’agència. Si el viatge proposat és de qualitat inferior, han de tornar la diferència de preu entre tots dos viatges. A més, l’organitzador o el detallista han d’abonar, en concepte d’indemnització:

 • El 5% del preu total del viatge contractat, si l’incompliment es produeix entre els 15 dies i els 2 mesos anteriors a la data prevista d’inici del viatge.
 • El 10% si es produeix entre els 3 i els 15 dies anteriors.
 • El 25% si es produeix en les 48 hores anteriors.

Viatjar assegurat

Més d’un milió d’espanyols pateix algun contratemps durant els seus viatges cada any, des d’una malaltia inesperada fins a la pèrdua de l’equipatge. Per aquest motiu, cada vegada més usuaris asseguren els seus desplaçaments de vacances, encara que seguim lluny els nostres veïns europeus: s’estima que a Espanya només el 10% dels viatgers es preocupa d’assegurar-se davant les possibles incidències, mentre que en la resta de la UE ho fa més de la meitat. Viatjar assegurat deu dies a qualsevol país d’Europa costa entre 3.500 i 4.500 pessetes. Contractar una assegurança pel mateix període de temps per viatjar a qualsevol altre país del món suposa unes 7.000 pessetes. Les agències de viatge recomanen subscriure assegurances de viatge, que poden incloure cobertures com el robatori o deteriorament d’equipatges, indemnitzacions per mort o invalidesa, la possibilitat de recuperar l’import de les vacances no gaudides, assistència sanitària gratuïta i repatriacions amb acompanyant i amb totes les despeses pagades. Les ofertes de les companyies d’assegurances especialitzades a resoldre els problemes dels viatgers no exclouen els qui es volen desplaçar a països en conflicte, inestables políticament o amb elevats índexs de delinqüència.

El contracte

El viatge combinat s¿ha de formalitzar per escrit. Abans de signar-lo, convé assegurar-se que detalla certs aspectes, ja que el que s¿hagi emparaulat entre l’agència i el client no té valor si no es recull al contracte. Una vegada signat, n¿hem de rebre una còpia. Aquest contracte ha de contenir referència, com a mínim, del següent:

 • Destinació del viatge.
 • En cas de fraccionament de l’estada, els períodes i les dates.
 • Mitjans de transport a utilitzar, amb les seves característiques i categories.
 • Dates, hores i llocs de sortida i tornada.
 • Si inclou allotjament, la seva situació, la categoria turística, les característiques, l’homologació i la classificació turística (on n¿hi hagi) i el nombre de menjars a servir.
 • Si s’exigeix un nombre mínim d’inscripcions per al viatge, expressió de la data límit per ser informats en cas de cancel·lació, que s¿ha d’efectuar amb una antelació mínima de 10 dies a la data d’inici del viatge.
 • Itinerari.
 • Visites, excursions i serveis inclosos en el preu del viatge.
 • Nom i adreça de l’organitzador, detallista i, si procedeix, de l’assegurador.
 • Preu del viatge, amb indicació sobre tota revisió possible (d’acord amb l’establert legalment) i possibles drets i impostos que no estiguin inclosos en el preu.
 • Modalitats de pagament del preu i, si escau, calendari i condicions de finançament.
 • Tota sol·licitud especial transmesa pel client a l’organitzador o al detallista i que hagin acceptat.
 • L’obligació del consumidor de comunicar qualsevol incompliment en l’execució del contracte, per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància, a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador directe del servei.
 • El termini en què podem exigir la confirmació de les reserves.
 • La possibilitat del client d’exercir accions per via judicial contra l’organitzador o contra el detallista i el termini de dos anys per fer-ho.

Paginació dins d’aquest contingut

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions