Escasses i diferents segons les comunitats autònomes