Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa >

Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.

Crèdits personals : És preferible sospesar altres opcions abans de sol·licitar-los

Un préstec personal no sempre és la millor opció per a afrontar despeses extra

Tipus de Préstecs de Consum

Crèdit Consum o Personal

 • Capital finançat: 3.000 euros
 • Termini d’amortització: 1 any
 • TAE*: Entre 7’06% i 10’04%
 • Quota mensual: Entre 260 i 264 euros
 • Interessos totals a pagar: Entre 116 euros i 172 euros
 • Capital finançat: 12.000 euros
 • Termini d’amortització: 5 anys
 • TAE: Entre 7’06% i 10’04%
 • Quota mensual: Entre 238 euros i 252 euros
 • Interessos totals a pagar: Entre 2.277 i 3.312 euros

/imgs/20021001/informe.02.jpg
*TAE: Taxa Anual Equivalent. Inclou totes les despeses que es pagaran pel préstec (interès nominal, comissions d’estudi i obertura, assegurança de vida, etc.).

Què cal tenir en compte. Algunes entitats bancàries ofereixen un sol tipus de crèdit, independentment de l’ús que es donarà a la quantitat sol·licitada, i no disposen de crèdits per a estudis, la compra del cotxe o reformes. L’interès aplicat en cada cas dependrà, per tant, de la persona que demani el préstec i del seu historial bancari.

Crèdit Cotxe

 • Capital finançat: 12.000 euros
 • Termini d’amortització: 5 anys
 • TAE: Entre 8’06 i 9’84%
 • Quota mensual: Entre 244 euros i 254 euros
 • Interessos totals a pagar: Entre 2.620 euros i 3.241 euros

Què cal tenir en compte. Informe’s, a més del banc o caixa d’estalvis, en el concessionari on haja d’adquirir el vehicle. En ocasions estan vinculats a empreses financeres que ofereixen als seus clients crèdits amb un tipus d’interès més avantatjós que el d’algunes entitats bancàries. Un dels avantatges de pagar el cotxe per mitjà de la financera del concessionari és que si posteriorment es desitja sol·licitar un nou crèdit personal en el banc, serà més fàcil que ens el concedeixin, en no tenir obert un altre expedient creditici. Un consell: prengui’s sempre la molèstia de comparar i negociï tant amb la financera del concessionari com amb l’entitat bancària, no es conformi mai amb la primera oferta que li facin.

Crèdit Estudis

 • Capital finançat: 3.000 euros
 • Termini d’amortització: 1 any
 • TAE: Entre 5’11% i 6’69%
 • Quota mensual: Entre 257 i 260 euros
 • Interessos totals a pagar: Entre 84 i 110 euros

Què cal tenir en compte. Els crèdits per a estudis (dirigits a joves, per a finançar el pagament de matrícules de carreres universitàries, màsters, doctorats, cursos d’idiomes…) poden tenir un termini de carència de fins a dos anys. És a dir, si es demana un crèdit amb una carència de dos anys, no es començarà a pagar la quantitat sol·licitada (anomenada principal) fins passat aquest temps, encara que els interessos no tenen termini de carència i es tornen des del moment en què es firma el contracte. De vegades el mateix centre d’estudis s’encarrega de negociar amb diverses entitats financeres les condicions més avantatjoses per als seus alumnes, que poden ser més interessants que les que aconsegueixi un únic estudiant si acudeix pel seu compte. No obstant això, l’alumne no està obligat a acceptar la financera que el centre d’estudis li proposi.

Altres opcions

Perquè prestar poc de diners a curt termini sigui rendible, les entitats financeres apliquen interessos prou elevats als seus crèdits personals. Per això, convé sospesar detingudament la conveniència de sol·licitar un préstec personal, perquè hi ha opcions menys oneroses per a finançar despeses extra i que a més ens evitaran la paperassa inherent a la sol·licitud d’un crèdit.

Les targetes permeten realitzar compres i diferir el pagament (si optem per la modalitat de pagament ajornat) o disposar d’efectiu. En aquest últim cas, l’interès mensual se situa entre el 2% i el 4%, en funció de si l’efectiu s’obté en la pròpia xarxa o en una altra de diferent. No obstant això, cal anar amb atenció, ja que els interessos es dupliquen davant de l’impagament, de tal forma que en ajornar el pagament es pot arribar a superar la taxa anual del 26%. I no serà sobrer recordar que les targetes de crèdit són més interessants per a diferir pagaments que per a realitzar disposicions en efectiu.

Grans magatzems, hipermercats, agències de viatges i altres establiments ofereixen sovint als seus clients la possibilitat d’ajornar el pagament de les seues compres, en molts casos sense interessos, per a començar a pagar més tard. També permeten abonar les compres a terminis, normalment sense interessos si el pagament es realitza en tres o menys quotes. Però quan se sobrepassen les tres mensualitats, la TAE d’alguns establiments supera, en alguns casos amb escreix, la de bancs i caixes d’estalvi.

Quant al mode de realitzar l’ajornament del pagament o el finançament, es poden sol·licitar per mitjà de les targetes de compra pròpies de cada establiment -cada vegada més habituals- o utilitzant com a mitjà de pagament qualsevol targeta de crèdit bancària adherida al dit establiment.

Crèdits express, interessos abusius

El sector dels préstecs privats també dóna recer a un ampli nombre de petites entitats privades de crèdit que es caracteritzen per una publicitat agressiva i la rapidesa en la tramitació de les peticions, però que a canvi cobren una comissió superior a la de les entitats tradicionals.

Aquestes financeres estan especialitzades en el segment de microcrèdits, préstecs l’import del qual no supera els 3.000 euros. Amb un alt cost de finançament, el seu interès nominal se situa entorn del 20% anual, i poden arribar fins i tot a un 22’9% i la seua TAE és de fins el 24’6%.

La concessió d’un crèdit al consum còmode i ràpid pot amagar condicions disparades en la lletra petita, i el que es presenta com la gran oportunitat per a fer front a un imprevist, es converteix en un cost major del que s’esperava. Així, per un crèdit de 3.000 euros, amb una TAE del 24’6% , al cap de 12 mesos s’hauran pagat 415 euros en concepte d’interessos.

Així doncs, els avantatges que ofereixen els crèdits fàcils i immediats estan més relacionats amb la comoditat, totes les gestions es fan per telèfon, que amb els beneficis monetaris pròpiament dits.

Drets del titular d’un préstec personal

 • Abans que se celebri el contracte, l’entitat financera ha d’entregar-li una oferta vinculant amb les condicions del préstec, que s’han de respectar durant un període mínim de 10 dies hàbils. Així podrà comparar ofertes.
 • Si el seu préstec està vinculat a la compra d’un producte, i torna el producte, el contracte s’anul·la sense cap cost.
 • Té dret a ser informat de l’import de les quotes periòdiques en una taula d’amortització.
 • En préstecs vinculats a compres realitzades en un comerç, pot realitzar l’operació amb l’entitat que desitgi, sense necessitat de contractar la que li suggereixi l’establiment.
 • En cas d’acceptar l’oferta de l’entitat financera, té dret a examinar la pòlissa abans de la seva firma i convé fer-ho amb deteniment, prestant especial atenció a les condicions de tipus d’interès, despeses i comissions, garanties i termini.

Consells

 • Abans de sol·licitar un préstec, analitzi el seu historial personal de crèdit. Si els seus ingressos econòmics han sigut irregulars o els números rojos són habituals en la seua llibreta, serà més complicat que li’l concedeixin.
 • Valori objectivament la seua capacitat d’endeutament i sigui realista respecte del nivell de consum que es pot permetre.
 • Estableixi un termini d’amortització d’acord amb les seues possibilitats. Tingui en compte que, si bé a major termini la quota mensual a pagar és menor, a la llarga es paguen més interessos. A menor termini ocorre el contrari.
 • Per a afrontar pagaments de poca consideració, busqui altres opcions que tinguin interessos més baixos que els aplicats als préstecs personals.
 • Analitzi en profunditat la publicitat de les entitats financeres. No es fixi només en el reclam publicitari i demani tota la informació que necessiti. En qualsevol cas, sapigui que les entitats estan obligades a respectar les condicions contractuals oferides en la seva publicitat.
 • Compari el mateix producte en diverses entitats. La millor referència per a comparar les distintes ofertes és examinar la TAE del producte, perquè expressa el cost real del préstec (inclou interès nominal, comissions, assegurança…). En qualsevol cas, informi’s sobre les comissions i despeses a pagar.
 • Quan estudiï diverses ofertes no s’oblidi de sol·licitar una simulació que contempli el quadre d’amortització complet del préstec. Aquest quadre li permetrà realitzar les comparacions oportunes.
 • No dubti a negociar tant el tipus d’interès com totes i cadascuna de les comissions que li tracti de repercutir l’entitat de crèdit.
 • Comprovi que en el contracte consten els següents punts:
 1. La indicació de la TAE Si no s’inclou, la seva obligació es reduirà a abonar l’interès legal en els terminis convinguts.
 2. Una relació de l’import, el nombre i la periodicitat de les dates de pagament que ha de realitzar vostè per al reemborsament del crèdit. Si no s’especifiquen, la seva obligació es reduirà a pagar el preu al comptat o el nominal del crèdit en els terminis convinguts.
 3. La relació d’elements que componen el cost total del crèdit, i s’ha d’expressar la necessitat de subscriure, si és procedent, una assegurança d’amortització del crèdit per mort, invalidesa, malaltia o desocupació del titular. Si no es fa constar, no li podran exigir l’abonament de despeses no citades en el contracte, ni la constitució o renovació de cap garantia.
 • Sol·liciti -i guardi- una còpia del contracte i de tots els rebuts o documents relacionats amb el préstec.
 • Verifiqui que en els rebuts del préstec s’apliquen les condicions pactades en el contracte, i si té qualsevol dubte o està disconforme amb el càrrec d’una quota, dirigeixi’s a la sucursal per a resoldre el problema.
 • Les entitats solen exigir la intervenció de fedatari públic a l’hora de subscriure crèdits al consum i préstecs personals en general, i això és així a fi de dotar els dits contractes de l’acció executiva en cas d’impagament per part del prestatari. Habitualment aquesta despesa va a càrrec del client, però no té per què ser així. Negociï qui assumeix el cost del notari.

Paginació dins d’aquest contingut

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions