Els parcs infantils entretenen els fills i «alliberen» els pares