Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Edició impresa >

Les dades, informacions, interpretacions i qualificacions que apareixen en aquesta informació corresponen exclusivament al moment en què es van realitzar i tenen, per tant, una vigència limitada.

Comprar una vivenda, hui : Els crèdits hipotecaris barats són cosa del passat

La compra de vivenda és l'objectiu prioritari i la decisió econòmica més important de milions de persones, ja que afectarà notablement la seua qualitat de vida i la seua butxaca durant deu, quinze o fins i tot més anys.

Dubtes i respostes en la compra de vivenda

Què fer si el promotor no entrega la vivenda en el termini estipulat?

Si al contracte de compravenda o en un altre document s’ha recollit el compromís d’una data d’entrega, s’haurà d’enviar un telegrama amb justificant de recepció al promotor, requerint-li l’entrega en el termini pactat i al·legant els danys i perjuís reals que el retard ocasiona. En eixe cas:

 • Si al contracte hi ha una clàusula penalitzadora per retard, s’exigirà la indemnització corresponent per aplicació d’eixa clàusula.
 • Si no n’hi ha, es podria arribar a acords amb el constructor-promotor, fins i tot acceptar una ampliació del termini d’entrega, a canvi d’una penalització en pessetes per cada mes de retard.
 • Si el retard obliga a arrendar una altra vivenda, s’informarà fefaentment per escrit el promotor i es recomana que el contracte de lloguer siga escrit. S’hauran de reclamar, en concepte de perjudís pel retard, estes despeses al promotor acreditant l’import reclamat per mitjà de factures i rebuts.
 • Si el perjuí i el retard són greus, o hi ha sospita fundada que la construcció no es finalitzarà, s’ha de notificar notarialment la intenció de donar per acabat el contracte a causa de l’incompliment del venedor. I sol·licitar la devolució de les quantitats entregades, més els danys i perjuís, ben acreditats.

Què ocorre si la vivenda no es construïx finalment i ja s’ha avançat una quantitat de diners?

S’haurà de reclamar a la promotora de forma fefaent (per exemple, a través d’un notari) la devolució de la quantitats entregades a compte, més danys i perjudicis. La restitució d’estes quantitats està garantida amb les lleis anteriors i amb l’actual Llei d’Ordenació de l’Edificació. El contracte d’aval bancari garantix la devolució (més l’interés de la quantitat avançada) amb la normativa anterior. Aplicant la nova llei, el contracte d’assegurança (més un 6% d’interés) garantirà també la devolució.

És obligatori subrogar-se al crèdit del promotor?

Les clàusules dels contractes que imposen al comprador la subrogació en el crèdit del promotor són contràries als drets del consumidor, recollits en la Llei General de Defensa del Consumidor. Per això, estes clàusules podrien ser declarades nul·les davant els tribunals, tal com va succeir davant l’Audiència d’Astúries en sentència de data cinc de març de 1999.

Informació exigible als venedors

El Reial Decret 515/1989 imposa a constructors i promotors l’obligació de posar a disposició dels futurs compradors de vivendes noves la informació següent:

 • Nom, domicili i dades d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil.
 • Plànol general de l’edifici i de la pròpia vivenda. Ha d’indicar la superfície construïda i la superfície útil, i també ha d’incloure les xarxes de subministrament (electricitat, aigua, gas, calefacció).
 • Descripció de la vivenda i dels materials comuns.
 • Referència dels materials de construcció: tipus de terra, portes, finestres, sanejaments, aïllaments tèrmics i acústics, etc.
 • Còpia de les autoritzacions legals per a la construcció de la vivenda.
 • Estatuts de funcionament de la comunitat de propietaris, i informació dels contractes dels servicis comunitaris.
 • Forma del contracte, amb condicions generals i especials.
 • Cèdula de qualificació, si és un vivenda de protecció oficial. Impostos a pagar.
 • Preu total de la venda i forma de pagament, amb interessos i dates de venciment.
 • Si preveu la subrogació d’algun crèdit, demane el nom del notari que autoritza l’escriptura, i la data i dades d’inscripció del crèdit al Registre de la Propietat.
 • Comprove al Registre de la Propietat que les dades exigides estan registrades, i que el promotor (no té per què ser necessàriament el constructor) és el propietari que realitza la venda.
 • La informació sobre el Preu Total de Venda ha de ser especialment detallada, i inclourà els honoraris de l’agent i l’IVA, si la venda està subjecta a este impost. També es facilitaran dades sobre la forma de pagament, els mitjans de pagament i sobre la possible subrogació del consumidor a alguna operació de crèdit concertada pel constructor o promotor.

Paginació dins d’aquest contingut

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions