El seu consum freqüent promou l’obesitat i la càries